سندبلاست

  • رنگ آمیزی صنعتی ( ۱۴۰۱/۰۸/۰۸)
  • سندبلاست خشک ( ۱۴۰۱/۰۸/۰۸)
  • سندبلاست سوله ( ۱۴۰۱/۰۸/۰۸)
  • سندبلاست شیشه ( ۱۴۰۱/۰۸/۰۸)

    شرکت صنعت گستر بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده خدمات سندبلاست و همچنین رنگ آمیزی صنعتی در این مطلب اطلاعاتی را در خصوص اجرای  سندبلاست شیشه در اختیار شما می گذارد. ما پیش از این در خصوص اجرای سندبلاست بر روی شیشه اطلاعاتی ارائه داده ایم اما در این مطلب به دنبال بررسی نحوه ی اجرای سندبلاست هستیم.

  • سندبلاست چوب ( ۱۴۰۱/۰۸/۰۸)
  • سندبلاست اسکلت فلزی ( ۱۴۰۱/۰۸/۰۸)

    پایه و اساس هر بنا اسکلت فلزی آن سازه می باشدو در قیاس با ساخت یک بنای ساده تکمیل یک پروژه بزرگ با تعداد بالای اسکلت های فلزی بسیار پیچیده تر است.در خصوص پیاده سازی و همچنین اجرای پروژه هایی از این دست آنچه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است مسئله بررسی و اندازه گیری های بسیار دقیق است و همچنین بررسی و انتخاب بهترین روش ها از نکات کلیدی و پایه ی اجرای این پروژه هاست.مراحل نصب و آماده سازی سطوح فلزی برای پوشش و همچنین اجرای رنگ که به طور معمول سندبلاست اسکلت فلزی را در بر میگیرند،باید بر طبق اصول و استاندارد های پیش بینی و تعریف شده باشند.پیش از بررسی سندبلاست اسکلت فیزیکی به جهت یاد آوری شما را به مطلب سندبلاست چیست راهنمایی می کنیم.


۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | 1667111480